IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Мобільність, стажування - 2015

Студенти гр. ФМ-61 і ФА-61 Костенко В.С., Сліпченко Е.В., Мороз С.С. виконують атестаційні магістерські роботи за грантом ДААД ID: 57094397 (2014-2015рр) ім. Леонарда Ейлера в рамках сумісних науково-дослідницьких студентських українсько-німецьких проектів між кафедрами фізики металів НУТУ "КПІ" та університету експериментальної фізики  м. Аугсбург  під керівництвом д.т.н., професора кафедри фізики металів Макогона Ю.М. (тема робіт - формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації  та формування фазового складу і структури в нанорозмірних плівках на основі скуттерудита CoSb3 - функціональних елементах термоелектрики)

Студенти гр. ФМ-71 і ФА-71 Холіна Є.О., Гафаров А.Є., Круглов І.О. виконують атестаційні магістерські роботи за грантом ДААД ID: 57198300 (2015-2016рр) ім. Леонарда Ейлера в рамках сумісних науково-дослідницьких студентських українсько-німецьких проектів між кафедрами фізики металів НУТУ "КПІ" та університету експериментальної фізики  м. Аугсбург  під керівництвом д.т.н., професора кафедри фізики металів Макогона Ю.М. (тема робіт - Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt і FePd для надвеликої щільності запису і зберігання інформації).

Студентка Волкова Г. (гр. ФМ-91) продовжила включене навчання у магістратурі Технічного університету м. Дармштадт за Програмою Європейського Союзу «Erasmus Mundus Scholarship», грант №FPA nr 2012-0190 "Functionalized Advanced Materials and Engineering" з 01.09.2014 - 31.09.2015 і з успіхом захистила магістерську дисертацію і отримала диплом магістра.

Магістрантка Волкова Г. (гр. ФМ-91) виборола грант Міністерства освіти та науки Франції  на навчання в аспірантурі в Університеті м. Париж “CentraleSupelec».

Аспірантка М.А. Вережак продовжила навчання в подвійній аспірантурі за грантом Міжнародної програми фонду «Nanosciences Fundation», категорії "Nanosciences Fundation PhD Grant 2013", №433285 в університеті Université Grenoble Alpes (Франція) та проведення досліджень за темою дисертації "Order and disorder at the nanoscale in biological mineral nanoparticles of bone tissues" на період з жовтеня 2013 р. – жовтень 2016 р., науковий керівник С.І. Сидоренко.

Аспірантка М.А. Вережак також продовжила дослідження за темою дисертації за грантом Міжнародної програми «ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) visiting scientist contract» категорії "Visiting scientist at ESRF" для проведення досліджень на період з лютого 2014 р. по лютий 2015р. у Греноблі, Франції по проекту "R & D on scanning micro-SAXS experiments of bone", науковий керівник С.І. Сидоренко.

Аспірант А.К. Орлов продовжив виконання наукових досліджень за грантом Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN, Японія, в синхротронному центрі SPring-8 за темою кандидатської дисертації "Візуалізація масопереносу в тонкоплівкових композиціях під дією низькоенергетичного іонного бомбардування та термічного впливу" з травня 2014 по вересень 2015 року, С.І. Сидоренко – науковий керівник.

Аспірантка В.А. Басих продовжила навчання в подвійній аспірантурі за грантом програмию «Marie Curie Initial Training Network» проект «VitriMetTech» (NPITN-GA-2013-607080) на навчання в аспірантурі в Варшавському університеті технологій, м. Варшава, Польща та проведення наукових досліджень на період з жовтеня 2014 р. по жовтень 2017 р. (наук.керівник проф. С.І. Сидоренко, науковий керівник з боку Варшавського університету технологій – проф. Тадеуш Кулик ).

Аспірантка Сафонова Н.Ю. продовжила своє навчання в аспірантурі в Германії.

Entrenamientos para correr

Search

Latest News