IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

АВП ливарного виробництва

Методичні вказівки вміщують інформацію із проведення лабораторних робіт з дисципліни „Автоматизація виробничих процесів ливарного виробництва” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Ливарне виробництво». У зв’язку з необхідністю приділення підвищеної уваги до самостійної роботи студентів, методичні вказівки супроводжуються теоретичними поясненнями, відомостями про принципи будови та застосування елементів та систем автоматики, які характерні для ливарних цехів машинобудівної галузі.

Матеріал викладено з урахуванням найбільшої практичної спрямованості, включаючи питання математичного оброблення результатів.

У кожній лабораторній роботі наведені мета, основні теоретичні положення, методики проведення досліджень і розрахунку експериментальних даних, контрольні запитання.

Виконання кожної лабораторної роботи передбачає самостійне ознайомлення з теорією процесу і устаткованням; набуття вміння провести експеримент, оброблювати експериментальні дані і за отриманими результатами зробити правильні висновки.

Після ознайомлення з правилами  роботи  в  лабораторії  студент з дозволу викладача може приступити до виконання роботи на лабораторному устаткованні.

До початку лабораторного заняття студент має підготувати протокол виконання лабораторної роботи.

Nike Kyrie

Search