IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Виробництво виливків із чавуну

Мета лабораторних робіт з дисципліни «Виробництво виливків із чавуну» та розділу "Чавунне литво" дисципліни “Чавунне, сталеве та кольорове литво”_ розвинути у студентів навички прийняття самостійних рішень в умовах, наближених до реальної виробничої діяльності інженера-технолога чавуноливарного цеху.
У методичних вказівках сформульована мета кожного лабораторного заняття та наведена стисла теоретична інформація за темою роботи. Сформульовані загальні вказівки до проведення послідовних операцій  виконання роботи, аналізу та оформлення її результатів.

Nike Air Max

Search