IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні

Методичні вказівки по виконанню курсової роботи «Розробка технологічного процесу антіфлокенної обробки роторів турбін» складаються з теоретичних відомостей, що включають основні поняття про ротори, флокени, описання поведінки водню в сталі при затвердінні, переліку сталей для цільнокованих роторів та рекомендацій для вибору виду та режимів антифлокенної термічної обробки цільнокованих роторів, описання послідовності та методики виконання курсової роботи та списку використаної літератури, що включає 5 посилань.

В теоретичної частині методичних вказівок даються поняття про конструкції роторів та їх основні деталі. Показано типовий технологічний маршрут і послідовність технологічних операцій обробки цільнокованих роторів, що складається із попередньої і кінцевої обробки. Наведено визначення флокенів і їх вигляд на різних ділянках роторів турбін. Розкрито умови утворення флокенів.

Наведено хімічний склад сталей для цільнокованих роторів, їх флокеночутливість, механічні властивості та група міцності після кінцевої термічної обробки, а також рекомендації для вибору виду та режимів антифлокенної термічної обробки цільнокованих роторів.

Пропонована послідовність і методика виконання курсовой роботи. Наведено будова курсової роботи.

NikeLab ACG.07.KMTR

Search