IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Теоретичні основи ливарного виробництва

Теоретичні основи ливарного виробництва: Метод. вказівки до практичних занять для студентів напряму 6.050402 – «Ливарне виробництво» / Уклад.: Р.В. Лютий. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 79 с.

В методичних вказівках викладено відомості про властивості металів у твердому та в рідкому стані, методика розрахунку питомого об’єму та густини металів і сплавів при будь-якій температурі. Показано вплив поверхневого натягу на формування поверхні виливків у піщаній формі.

Розглянуто кінетику процесу випаровування металів і сплавів під час плавлення при атмосферному тиску, а також у вакуумі. Значну увагу приділено розрахункам кінетики процесів взаємодії газів з рідкими металами та сплавами. Наведені рівняння для розрахунку розчинності водню та азоту в металах, розрахунку параметрів дегазації розплавів.

Також розглянуто термодинаміку гомогенного та гетерогенного зародкоутворення, наведені приклади розрахунку розмірів критичного зародка кристалізації, критерію характеру кристалізації, параметрів процесу фільтрування розплавів. Наведена методика розрахунку тривалості твердіння виливків у піщаних і металевих формах, їх охолодження у формах та на повітрі до певної температури, а також методика розрахунку розмірів зовнішніх та внутрішніх холодильників і надливів, механічних та термічних напружень у виливках.

Розглянуті приклади вирішення типових задач та наведений перелік задач для самостійного розв’язання із усіх представлених тем.

 

 

New Balance Running Shoes

Search