IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Звіт з міжнародної діяльності за 2018 рік

Кафедра Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

У 2018 кафедру 71 разів відвідали вчені з зарубіжних країн: 8 з Німеччини, 42 з Китаю, 5 з Кореї, 3 з Індії, 4 з Туреччини, 4 з Японії, 1 з США, 2 з Литви, 2 з Польщі.;

У 2018 році разом з Католицьким університетом м. Льовен та Національною школою хімії м. Лілль було реалізовано проекти по академічній мобільності в рамках програми Erasmus+ KA1: студентка Антоненко О.О., аспірантка Богук Ю.О. та доцент Богомол Ю.І. відвідали партнерські університети в рамках академічного обміну.

У 2018 році кафедра виконувала роботи по НДР по програмі NATO «Інфрачервоні прозорі керамічні вікна для високошвидкісних транспортних засобів» ISEG.NUKR.SFP 985120. Бюджет на 2018 р. – 423522,98 грн.

Продовжується науково-технічне співробітництво з Магдебургським Університетом Отто-фон-Геріке – у 2018 році готується нова проектна заявка на конкурс по програмі DFD.

Продовжується науково-технічне співробітництво з Національним інститутом матеріалознавства (Японія).

По програмі Горизонт 2020: У 2018 році кафедра брала участь у виконанні міжнародного проекту по програмі Horizon 2020: «Teaching Fuel Cell and Hydrogen Science and Engineering Across Europe within Horizon 2020», TeacHy.

Досягнення

Проф. Лобода П.І. та доц. Богомол Ю.І. стали переможцями конкурсу «Міжнародні змагання в області інновацій», що проходив у м. Вейхай (КНР) 25.09-02.10.2018 р.

Доц. Богомол Ю.І. отримав звання почесного професора Вейхайського професійно-технічного коледжу м. Вейхай (КНР).

Кафедра Фізики металів

Одинадцята міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», кафедра фізики металів (ІФФ, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"), 19-20 квітня 2018 року.

 • Представництва у міжнародних організаціях
 1. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – координатор кафедри ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика";
 2. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – Офіційний представник (статус LEAR) КПІ імені Ігоря Сікорського в проектах програм Європейського Союзу "Horizon 2020" та "Erasmus+".
 3. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – Директор Українського центру ґендерної освіти.
 • Діючі міжнародні структури
 1. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – координатор Українсько-японського Центру;
 2. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – директор Українсько-польського Центру;
 3. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – директор Українсько-китайського Центру.

3. Ефективність міжнародної діяльності.

Кошти від міжнародних проектів, контрактів, програм, колективних грантів, у т.ч. науково-дослідних (1095,82 тис грн):

 1. Спільний науковий проект за грантом ДААД ID: 57376579 ім. Леонарда Ейлера(у 2018 р.) студентом гр. ФМ-71 Макушко П.В., аспірантом Шамісом М.Н.., і керівником проф. Макогоном Ю.М. отримано       3.5 тис. євро (120 тис. грн.);
 2. Студентки 6 курсу гр, група ФМ-71м М.В.Коваленко, О.С.Бессмертна (Керівник проф. Макогон Ю.М) отримали грант ДААД 2018/2019) за прорамою Л.Ейлера ID: 57430023 отримали у 2018 році на виконання науковихдосліджень в університеті м. Аугсбург (Німеччина) 1.2 тис євро (38 тис. грн.)
 3. Спільний науковий проект «Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами» («Cold homogenization of Fe/Pt based layered thin films induced by diffusion processes»):Кафедра експериментальної фізики IV Університету м. Аугсбург (ФРН);Термін виконання: жовтень 2017 р. – жовтень 2020 р.; Обсяг фінансування на 2018 рік: 379 676 грн.
 4. Спільний проект «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці»; синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія); Термін виконання: 2015-2019 рр.; Обсяги фінансування японською стороною у 2018 р: 772 849,2 грн.

Кафедра металознавства

1.На кафедрі металознавства і термічної обробки студентка 6 курсу гр.ФТ-71мн Босяга Марина Вадимівна, проходила практику з 01.10.18 по 21.12.18 Отто фон Геріке університеті, навчання у рамках НДЦ "Спільний українсько-німецький факультет машинобудування", стипендія 600 Є/міс.;на проходження практики в Німеччині Otto-von-Guericke-UniversitätMagdeburg отримала грант в розмірі 1800Є .

2. Грант Міждународного жіночого клубу -182250.00грн. Charity canteen for pensioners in the Centre of students catering IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”. Керівник доц. Гриненко К.М.

На інженерно-фізичному факультеті пройшли стажування 19 спеціалістів із Китайської народної республіки з 02.09.18 по21.09.18. Факультет отримав  210 тис.грн. за навчання китайських спеціалістів відповідно до договору між Центром надання освітніх послуг НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського» та китайським представництвом.  

 
Irene Garcia Noren

Search

Latest News