IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Навчальні плани

Навчальні плани підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії

 

132 - Матеріалознавство

 

"Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів"

"Нанотехнології і комп'ютерний дизайн матеріалів"

"Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання"

"Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки"

 

136 - Металургія

 

"Комп'ютеризовані технології порошкової металургії"

 "Комп'ютеризовані процеси лиття" 

"Художнє та ювелірне литво" 

"Спеціальна металургія" 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

6.050401 МЕТАЛУРГІЯ

6.050402 ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

6.050403 ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

6.050403 ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

6.050403 ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Search