IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Навчально-методична документація

Архів

Положення про організацію навчального процесу В НТУУ “КПІ”

Правила внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Положення про кафедру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Тимчасове положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників

Положення про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник»

Рекомендації щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів за новими напрямами підготовки бакалаврів

Рекомендації щодо розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів

Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ»

Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін

Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю

Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення

Положення про електронні інформаційні ресурси єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ»

Тимчасове положення про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ»

Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів 2012

Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ» 2013

Положення про магістратуру НТУУ «КПІ»

Методичні рекомендації до  складання програм навчальних  дисциплін та  робочих  програм кредитних  модулів 2013

НАКАЗ 1-28 Про організацію та планування освітнього процесу 2015-2016 навчального року

 

Search