IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Призначення стипендії

Список студентів ІФФ, рекомендованих на призначення академічної стипендії з 01.07.2019 розташовано на сайті.
 

Search