IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
  • Головна
  • Новини
  • Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона

Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона

З 01.07.2020 кафедри інженерно-фізичного факультету введено до складу Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона:

 кафедра ливарного виробництва чорних i кольорових металiв - ЛВЧКМ

 кафедра металознавства та термiчної обробки - МТО

 кафедра високотемпературних матерiалiв та порошкової металургiї - ВТМПМ

 кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв - ФХОТМ

 кафедра фiзики металiв - ФМ

 З 2020 року набір студентів за освітніми програмами відбуватиметься до інституту.

 "Нанотехнології і комп'ютерний дизайн матеріалів"  

"Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання" 

"Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки" 

"Комп'ютеризовані процеси лиття" 

"Спеціальна металургія" 

 Офіційний сайт http://imz.kpi.ua/uk/

 ІМЗ на фейсбук (https://www.facebook.com/imz.kpi.ua/) | телеграм (https://t.me/imzkpi). З питаннями сюди (https://t.me/chatimz).

Search

Latest News