IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Практики из бизнеса научат будущих инженеров маркетингу и менеджменту

В ведущих технических вузах Украины (КПИ и Львовская политехника) стартовал курс «МиМ (маркетинг и менеджмент) специалист» для студентов инженерных профессий от специалистов-практиков. Главной целью курса является научить будущих инженеров навыкам администрирования и управления, пониманию бизнес-процессов, которые происходят в компаниях. Специалисты ведущего международного бизнеса разработали уникальный курс специально для украинских студентов в рамках социальной ответственности бизнеса.

«Человек с инженерным образованием может сделать карьеру от мастера до директора предприятия. Но для успешной карьеры, кроме профессиональных знаний, необходимо обладать знаниями по менеджменту и маркетингу. Это позволяет иметь широкое поле зрения на процессы, которыми занимается тот или иной специалист, и стимулирует появление инновационных продуктов, которые нужны рынку».

Курс включает 6 мастер-классов и работу над практическими кейсами. Студенты инженерных профессий будут изучать маркетинг инновационных продуктов, построение и управление брендом, тайм-менеджмент, управление финансами и овладеют навыками проведения презентаций. Курс читают специалисты-практики компаний AББ, Shell, Platinum Bank, Eleks, KPMG, Vertalab, корпорации «Артериум» и др. при содействии Центра «Развитие КСО».

«Современный специалист должен владеть навыками креативного мышления, управления командами и проектами. Однако университетские программы еще не способствуют развитию таких навыков. Поэтому такой курс дает студентам возможность развиваться и найти свое место в современной экономике знаний, где существует сумасшедшая конкуренция».

Этот проект по развитию soft skills студентов продолжает программу АББ по поддержке технических ВУЗов. В 2013-2014 годах компания открыла современные учебно-научные лаборатории в КПИ и Львовской политехнике. Предоставленное АББ оборудование помогает студентам изучать новейшие технологические решения для автоматизации предприятий и тому подобное.

Інтернаціоналізація освіти і науки - обов'язкова умова підвищення якості наукових досліджень

english lessons

Кожен, хто претендує на звання доцента чи професора, повинен показати сертифікат міжнародного зразка рівня В2 з іноземної мови. Така ідея міститься в новому переліку вимог до присвоєння вчених звань, запропонованому Міністерством освіти і науки для громадського обговорення.

За словами першого заступника міністра освіти і науки Інни Совсун, інтернаціоналізація освіти і науки ─ не якась забаганка міністерства, а обов'язкова умова підвищення якості наукових досліджень.

"Отримання вчених звань веде за собою надбавку до зарплати. Позиція міністерства полягає в тому, що державні кошти у вигляді надбавок мають призначатися для людей, котрі довели високу якість своєї роботи. Безперечно, знання іноземної мови саме по собі не є достатнім показником якості, але навіть критики позиції міністерства у чесній дискусії визнають, що вони не знають жодного хорошого науковця, котрий би не володів іноземною мовою", - сказала Совсун в інтерв'ю DT.UA.

"Потрібно, щоб держава, суспільство повернулися обличчям до науки. І усвідомили, що вона — не нахлібник, на якого постійно не вистачає грошей, а потужний інструмент розвитку. Але для цього має активізуватися сама академічна спільнота, показавши нові стандарти якості в роботі", - переконана Совсун.

Cемінар: "Інноваційна інфраструктура КПІ "Polyteco Science City"

Шановні колеги!
Всіх бажаючих в майбутньому проводити необхідні експерименти і в лічені дні створювати прототипи своїх інноваційних продуктів, запрошуємо на семінар: "Інноваційна інфраструктура КПІ "Polyteco Science City"
Дата: 18 березня 2015 року, час: 16:10.
Місце: Зала Адміністративної Ради КПІ, 6 корпус
На семінарі Ви дізнаєтесь про шляхи розвитку Ваших ідей, якими буде займатися Науковий парк, бізнес-інкубатор, низка венчурних та інвестиційних фондів.Для того, щоб вищеописана інфраструктура максимально відповідала Вашим потребам, просимо Вас заповнити опитувальну анкету: розкажіть, чим займається ваша кафедра / команда останнім часом (рік-два), в яких областях є найбільший потенціал для створення інноваційного продукту (який залучить інвестиції), яке обладнання Вам необхідно і т.п.
Натисніть, щоб заповнити форму: http://vk.cc/3xhlaj

Видача додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)!

web mag2

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (далі Додаток) - це документ, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об`єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутою особою, яка отримала диплом про вищу освіту.

Форма додатка затверджена Європейською комісією, Радою Європи і UNESKO/CEPES та виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій.

Шановні студенти та випускники! На сьогодні відновлено видачу додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка!

ЩО ДАЄ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА?

забезпечує міжнародну зрозумілість диплома (кваліфікації вищої освіти);
сприяє академічному і професійному визнанню здобутої кваліфікації;
надає об'єктивний опис досягнень і компетенцій випускника;
сприяє працевлаштуванню випускників як в країні, так і за кордоном;
робить навчальний заклад відомим за межами країни.
Кожен бажаючий студент, а також випускник НТУУ «КПІ» (не раніше 2008 року випуску) може отримати такий додаток. Для цього необхідно звернутись до деканату, або на кафедру, та надати заяву з пакетом необхідних документів (приклади заяв додаються).

Заяви можна подати у наступні терміни:

для студентів за ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр – не пізніше ніж за два місяці до закінчення навчання;
для випускників НТУУ «КПІ» - в період з 1 по 31 жовтня та з 1 по 31 березня щорічно.
Зверніть увагу, що студенти та випускники надають різні документи на отримання додатка!

Вартість додатка до диплома про вищу освіту станом на 1 вересня 2014 року становить – 67 грн. 92 коп.

Заява для студентів (завантажити)

Заява для випускників (завантажити)

Детальніше: kpi.ua

Більше статей...

Search