IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Списки кураторів академічних груп

Куратор призначається для допомоги студентам у формуванні студентського коллективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків з батьками студентів, з’ясування проблем студентів,  надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процессом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів. 

Куратор призначається розпорядженням декана факультету за поданням завідувача кафедри. Виконувана ним робота планується в журналі куратора і враховується в індивідуальному плані роботи викладача. Куратор закріплюється за студентською групою, як правило, на весь період навчання в університеті. Зміна куратора може здійснюватися деканом з поважних причин, якщо він не справився з виконанням своїх обов’язків або за ініціативою студентів групи.

Куратор зобов’язаний:

 • сприяти створенню в студентській групі здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками університету;
 • допомагати активу групи у формуванні студентського коллективу, виробленні позитивних ціннісних орієнтацій у студентів, спрямованих на здобуття знань, підвищення свого загального культурного рівня, ведення здорового способу життя тощо;
 • проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовувати стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які залежать від університету;
 • встановлювати та підтримувати зв’язки з батьками студентів. Своєчасно їх інформувати про стан академічної успішності та проблеми, що можуть виникнути у студентському житті їх дітей і вирішення яких потребуватиме допомоги батьків;
 • проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами ректорату, деканату та власним планом;
 • складати плани культурно-виховної роботи в закріпленій студентській групі і звіти про про їх виконання;
 • допомагати студентам у виборі навчальних дисциплін вибіркового циклу;
 • надавати студентам допомогу в підборі місць розподілу та працевлаштування;
 • регулярно вести журнал куратора;
 • дотримуватися конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та не розповсюджувати інформацію, що особисто їх стосується.

Куратор має право:

 • висувати найкращих студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі до нагороджень та різних форм заохочень;
 • виступати перед адміністрацією про застосування встановлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення трудової, навчальної дисципліни, громадського порядку тощо;
 • братии участь в оцінці організаторських здібностей підопічних студентів, виконання ними громадських доручень;
 • захищати підопічних студентів, коли до них застосовуються несправедливо завищені міри стягнення. Відрахування студентів з університету з усіх причин робиться тільки після погодження з куратором;
 • братии участь у вирішенні питань призначення стипендій, поселення у гуртожитки студентів закріпленої групп їх виконання;
Загальну інформацію можна отримати в деканаті за тел. 454-91-54
або у  методиста деканату
Доній Олена Олександрівна
тел.: +38 044 454-91-29
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">
 
Архів

 

Search