Підготовчі курси

Підготовчі курси

kpi

Інженерно-фізичний факультет (ІФФ) та Інститут моніторингу якості освіти (ІМЯО) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» склали угоду про співпрацю, яка включає організацію роботи підготовчих курсів на базі ФДП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», спрямованої на приведення рівня знань слухачів з математики та фізики до вимог університетських програм та програм ЗНО. Навчальні дисципліни будуть викладатися по унікальній методиці Фізико-математичного ліцею Ігнатенко В.А. (ФМЛІ) http://fmli.net/com/.
Навчання на підготовчих курсах підвищить рівень знань з фундаментальних дисциплін до рівня вимог факультету та ЗНО.
По закінченню підготовчих курсів проводиться підсумкова атестація, яку здійснює Центр тестування та моніторингу знань (ЦТМЗ) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», при вступі на інженерно-технічні напрямки підготовки.


Контакти ІФФ:

м. Київ, вул. Політехнічна 35, навчальний корпус №9
тел. (044) 454-91-56; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ІМЯО НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» є базовим навчально-науковим структурним підрозділом НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» з питань незалежного моніторингу якості освіти студентів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та з питань до університетської підготовки.
До складу ІМЯО НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» входять:

    Центр тестування та моніторингу знань НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (ЦТМЗ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)
    Відділення моніторингу якості вищої школи
    Факультет довузівської підготовки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (ФДП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)


ЦТМЗ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» є навчально-науковим структурним підрозділом НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» метою діяльності якого є:

    незалежний контроль якості залишкових знань студентів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
    здійснення незалежної та об’єктивної перевірки рівня знань, умінь та навичок із переліку загальноосвітніх конкурсних предметів вступників на перший курс НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
    атестація слухачів ФДП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» із загальноосвітніх предметів.

Свою наукову, методичну, організаційну та інформаційну діяльність ЦТМЗ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» проводить у складі ІМЯО НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Загальне керівництво ЦТМЗ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» здійснює директор, який призначається наказом ректора університету.
ЦТМЗ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» спільно з Відділенням моніторингу якості освіти вищої школи здійснює щосеместровий комплексний моніторинг якості підготовки фахівців за всіма спеціальностями НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Індекс якості підготовки фахівців обчислюється за формулою, затвердженою Вченою радою університету.
Основними складовими індекса є: інтегральний індекс якості залишкових знань за результатами ректорського контролю; індекс якості дипломних робіт; індекс якості підготовки фахівців за результатами соціологічного дослідження ринку праці; накопичувальний індекс.
Узагальнені аналітичні матеріали за результатами кожного туру комплексного моніторингу надаються інститутом, факультетом та кафедрам університету для аналізу з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.
ФДП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» є координаційним, методичним та навчальним центром системи доуніверситетської підготовки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Основними структурними підрозділами ФДП є: підготовчі курси; відділення ліцейних та спеціалізованих класів; підготовче відділення (здійснює стаціонарну підготовку молоді, яка має середню освіту); центр професійної орієнтації молоді; філії.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (ФДП) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ЗАПРОШУЄ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

ФОРМИ НАВЧАННЯ:

ЕКСТЕРНАТ  (очно – заочна форма)
Форма дистанційного навчання, яка здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм і надає можливість підготовки незалежно від місця проживання слухача  (щосуботи з 16:00 до 19:00)

ВЕЧІРНІ КУРСИ (тричі на тиждень з 16:00 до 19:00)

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

    7 місяців (для учнів 11-х класів – однорічний цикл підготовки)
    14 місяців (для учнів 10-х класів – дворічний цикл підготовки)

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ: ВЕРЕСЕНЬ – ЖОВТЕНЬ поточного року Навчання платне

ДО ЗАЯВИ ПОДАЮТЬСЯ:

    2 фото (3 х 4)
    Ксерокопія першої та другої сторінок паспорта (або свідоцтва про народження)

НАВЧАННЯ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ ВКЛЮЧАЄ:

    Підвищення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог факультетів та інститутів Університету;
    Поглиблену підготовку слухачів ЗНО;
    Професійну орієнтацію слухачів в рамках Програми «Майбутнє України»

Унікальне методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє оптимально синхронізувати протягом навчального року два взаємопов’язаних процеси: приведення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до вимог університетських програм та поглиблену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

За результатами підсумкової  атестації, яку здійснює Центр тестування та моніторингу знань (ЦТМЗ) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки
Слухачам додається 20 балів (згідно Умов прийому до ВНЗ України).

Щороку студентами НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» стає близько 96% слухачів ФДП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»!

За більш детальною інформацією звертатись:
Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімната 129,
Телефони для довідок: (044) 406-85-80, 406-85-79