Спеціальності та спеціалізації

iff 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

готує бакалаврів та магістрів за

спеціальностями та спеціалізаціями:

Кафедра високотемпературних
матеріалів та порошкової металургії

vtm

 

Спеціальність:

Матеріалознавство

Спеціалізації:

Спеціальність:

Металургія

Спеціалізація:

Комп'ютеризовані технології порошкової металургії

 Кафедра металознавства
та термічної обробки

mto

 Спеціальність:

Матеріалознавство

Спеціалізація:

Кафедра фізики металів

kpm

 Спеціальність:

Матеріалознавство

Спеціалізація:

Кафедра ливарного виробництва
чорних та кольорових металів

lv

 Спеціальність:

Металургія

Спеціалізації:

Кафедра фізико-хімічних
основ технології металів

fho

 Спеціальність:

Металургія

Спеціалізація: