IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Вступ на 1курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

 Інженерно-фізичний факультет приймає на навчання на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

132 Матеріалознавство:

  • Матеріалознавство композитів і покриттів
  • Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки
  • Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання
  • Нанотехнології і комп'ютерний дизайн матеріалів

136 Металургія:

  • Комп'ютеризовані процеси лиття
  • Художнє та ювелірне литво
  • Комп'ютеризовані технології порошкової металургії
  • Спеціальна металургія

 Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно! Екзамени розпочнуться з 25 липня. Не впусти можливість!

Згідно з  додатком 2  ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ факультету, яким надається особлива підтримка:

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Назва спеціальності Форма навчання
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство денна, заочна
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія денна, заочна

 

Важливі посилання

http://pk.kpi.ua

dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144Результати вступних випробувань і списки зарахованих

Search