IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Вступ на 5 курс (Магістратура)

ВАЖЛИВО!
 
Згідно з положенням прийом на підготовку ступеня магістра  за певною спеціальністю (спеціалізацією) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 2 липня по 3 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи 3 2 липня по 3 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

   Обери спеціальність та спеціалізацію!

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Спеціалізації:

  • Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання
  • Матеріалознавство композитів і покриттів 
  • Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки
  • Нанотехнології і комп'ютерний дизайн матеріалів

 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступу другий рівень вищої освіти (магістр) спеціальності 132 «Матеріалознавство»

Підписані сторінки

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу другий рівень вищої освіти (магістр) спеціальності 132 «Матеріалознавство»

Підписані сторінки

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Спеціальність: 136 Металургія

Спеціалізації:

Додаткова програма фахових вступних випробовувань по спеціальності 136 - Металургія

Програма фахових вступних випробовувань по спеціальності 136 - Металургія

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

 

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою:

http://pk.kpi.ua

Архів

dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144Результати вступних випробувань і списки зарахованих

   ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступу другий рівень вищої освіти (магістр) спеціальності 132 «Матеріалознавство»

Підписані сторінки

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу другий рівень вищої освіти (магістр) спеціальності 132 «Матеріалознавство»

Підписані сторінки

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Додаткова програма фахових вступних випробовувань по спеціальності 136 - Металургія

Програма фахових вступних випробовувань по спеціальності 136 - Металургія

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Search